Etusivu

Project presentation in English

TOP School -hanke on päättynyt 31.12.2014. Hankkeessa luotujen yhteistyöverkostojen toiminta jatkuu Tampereen kaupungin vetämässä Seutuakatemiassa, joka on Tampereen kaupunkiseudun koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkosto.

———————————————————————-

Kohti uutta menestystä

TOP School -hankkeen eli oppimisympäristöjen kehittämisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa Tampereen kaupungin koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjä. Hankkeeseen saadaan Pirkanmaan liitosta EAKR-rahoitusta.

Vuoden 2011 alussa alkanut hanke päättyy 31.5.2014, mutta hankkeessa aloitettu, menestykselliseksi osoittautunut koordinaatiotoiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 loppuun asti.

TOP School -hankkeen toiminnan ja suositukset lyhyesti ja tiiviisti yhteen kokoava loppuraportti Kohti uutta menestystä julkaistiin 24.4.2014.

Hankkeen toiminnasta on tehty syksyllä 2013 kehittävä ja osallistava arviointikysely, jonka tulokset on koottu  TOP School -hankkeen arviointi -raporttiin.

Päämäärä korkealla

Tampere investoi lähivuosina yli sata miljoonaa euroa koulujen ja oppilaitosten saneeraus- tai rakennushankkeisiin. Tässä yhteydessä on tärkeää tarkastella oppimisympäristöjä laajasti fyysisten tilojen lisäksi. Oppimisympäristöinä nähdään myös opetusteknologia, ohjelmistot, oppilaat ja henkilöstö, pedagogiset ja didaktiset valinnat, oppilaitosten toimintakulttuuri ja yhteistyöverkostot. Erilaiset kehittämisprojektit ja hankkeet saatetaan jatkossa yhteiseen visioon perustuviksi tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, ja kehitystoiminnalle luodaan keskitetyn koordinaation ja tuen malli. Päämääränä on nostaa tamperelaiset oppimisympäristöt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi referenssikohteiksi.

Hankkeen kohteena ovat toisen asteen koulutuksen oppimisympäristöt. Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi yhteistyötä tehdään myös varhais- ja perusopetuksen sekä korkea-asteen ja opettajien täydennys-koulutuksen kanssa. Myös yhteyksiä yrityssektorin kanssa on tarkoitus lisätä. Yhtenä tavoitteena on oppimisympäristöjen tuotteistamisen ja liiketoiminnallisen potentiaalin tun­nistaminen. Esimerkiksi perusopetuksen puolella kansainvälisen koulun perustaminen tarjoaa mahdollisuuden uu­siin koulutuksellisiin vientituotteisiin.

Käynnissä olevia projekteja koordinoidaan mm.

  • esittelemällä tarkemmin uusia ja/tai merkittäviä projekteja ajankohtaista-sivulla
  • ylläpitämällä listaa Tampereella toimivista oppimisympäristöjen kehittämisen projekteista (linkit ja lyhyet kuvaukset)
  • karsimalla uusista ehdotuksista päällekkäisyyksiä sekä täyttämällä aukkoja ehdottamalla uusia projekteja
  • etsimällä apua projekteihin, esim. yhteistyökumppanit, resurssit, tilat, välineet

Lisäksi sivustolla seurataan jo valmistuneita projekteja sekä niiden tuloksia/vaikutuksia.

Tampereen kaupungin hankevisio:

hankevisio ja toteuttaminen Tampereella

Tarkempi kuvaus TOP School -hankkeesta sivulla tietoja hankkeesta.