Uusia projekteja, uutisia ja elämää

Tällä sivulla esitellään uusia ja mielenkiintoisia projekteja sekä kerrotaan Tampereen oppimisympäristöihin liittyvät uusimmat kuulumiset. Kommentit ja kokemukset tervetulleita!

Sivuhuomautus | Julkaistu by | Kommentoi

Toiminta jatkuu Seutuakatemiassa

RuusutTOP School -hanke on päättynyt 31.12.2014. Hankkeessa luotujen yhteistyöverkostojen toiminta jatkuu Tampereen kaupungin vetämässä Seutuakatemiassa, joka on Tampereen kaupunkiseudun koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkosto.

TOP School -hankkeen henkilöstö kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitaan. Kiitos näistä vuosista ja hyvästä yhteistyöstä!

Kategoria(t): yleinen

Joulutervehdys

TOP School -hankkeen henkilöstö toivottaa kaikille yhteistyökumppaneilleen ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille hyvää joulua ja menestyksellistä vuotta 2015!
Joulutervehdys

Kategoria(t): yleinen

Yrityskylä-toiminnasta selvitys

Yrityskylässä koululaiset toimivat päivän ajan erilaisissa ammateissa. Kuvassa lääkäri tekemässä työterveystarkastusta. Kuva: Yrityskylä.

Yrityskylässä koululaiset toimivat päivän ajan erilaisissa ammateissa. Kuvassa lääkäri tekemässä työterveystarkastusta. Kuva: Yrityskylä.

Tampereella on toiminut vakituisesti Yrityskylä Pirkanmaa vuoden 2013 syksystä lähtien. Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille tarkoitettu oppimisympäristö, missä opitaan yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden taitoja.

Yrityskylä Pirkanmaan toimintaa on seurannut alusta alkaen FT Auli Ojala. Hän on haastatellut pirkanmaalaisia rehtoreita ja Yrityskylässä vierailleita opettajia ja koululaisia selvittääkseen Yrityskylä-pienoiskaupungissa huipentuneen yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden vaikuttavuutta. Selvitys on julkaistu Yrityskylä pirkanmaalaisessa viitekehyksessä eli rehtorien, opettajien ja oppilaiden käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta -raporttina.

Lisätietoa
Yrityskylä

Kategoria(t): yleinen

Maailman parasta yhteiskuntaopetusta Yrityskylässä

Yrityskylässä koululaiset toimivat ammateissa, joihin he ovat itse hakeutuneet laatimalla työhakemuksen. Kuva: Yrityskylä.

Yrityskylässä koululaiset toimivat ammateissa, joihin he ovat itse hakeutuneet laatimalla työhakemuksen. Kuva: Yrityskylä.

Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio, joka on voittanut arvostetun World Innovation Summit for Education (WISE) -kilpailun. Maailmanlaajuinen WISE Awards palkitsee vuosittain innovatiivisia, yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia koulutushankkeita.

Yrityskylä on pienoiskaupunki, missä peruskoulun kuudesluokkalaiset oppivat yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden taitoja. Ennen Yrityskylässä vierailua oppilaat perehtyvät oman opettajansa johdolla talouteen ja yhteiskuntaan. Yrityskylä-päivän aikana koululaiset saavat elää aikuisen roolissa ammatissa työskennellen, palkkaa saaden ja kuluttajana ja kansalaisena toimien.

Yrityskylä-konsepti on levinnyt nopeasti. Ensimmäinen Yrityskylä pilotoitiin Helsingissä 2010, ja nyt Suomessa on jo kahdeksan Yrityskylää.

Tampereella avattiin vakituisen Yrityskylä Pirkanmaan ovet viime syksynä. Kouluopetusta tukeva Yrityskylä-opintokokonaisuus on osoittautunut myös täällä suureksi menestykseksi. Ensimmäisen lukuvuoden aikana lähes kaikki tamperelaiset kuudesluokkalaiset vierailivat Yrityskylä Pirkanmaassa.

Koululaisten ja opettajien palaute Yrityskylä-päivästä on lähes poikkeuksetta myönteistä. Toiminnallinen opintopäivä sopii kaikenlaisille oppijoille. Erityisen ilahduttavaa on, että Yrityskylä-päivä tempaa mukaansa myös ne oppilaat, joiden on vaikea keskittyä tavanomaiseen koulutuntiin. Opettajat hämmästelevät, miten luokassa levottomat lapset uppoutuvat täysillä Yrityskylässä saamaansa rooliin. Mielenkiintoista peliä leikkien yhteiskunnan ja työelämän toiminta painuu kuin itsestään syvälle mieleen.

Tampereen kaupunki tekee Yrityskylä-toiminnasta vaikuttavuustutkimusta, jossa selvitetään, ehkäiseekö tällainen innovatiivinen yhteiskunta- ja työelämäopetus nuorten syrjäytymistä.

Yrityskylästä koulutusvientituote

Yrityskylä-toiminta on ollut onnistunutta heti alusta alkaen. Kotimaan valloituksen ohessa konsepti on saanut merkittäviä kansainvälisiä tunnustuksia. Viime vuonna Euroopan komissio palkitsi sen yrittäjämäisen ajattelun edistämisestä. Viime viikolla kansainvälinen koulutusalan järjestö International Partnership Network (IPN) valitsi Yrityskylän parhaaksi innovatiiviseksi kumppanuushankkeeksi maailmassa. Tällä viikolla Yrityskylän palkintokaappiin tehdään tilaa WISE Awardsin palkintoa varten.

Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski uskoo, että Yrityskylällä on potentiaalia laajentua Suomen ulkopuolelle ja aina koulutusvientituotteeksi asti. Kaikkialla maailmassa pidetään nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan haasteellisena. Yrityskylässä nuoret saavat myönteisen ja käytännönläheisen kokemuksen työelämästä ja kansalaisena toimimisesta.

Yrityskylä-konseptia kehitetään edelleen. Parhaillaan valmistellaan yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattua toiminnallista Yrityskylä-mallia.

Yrityskylä

Kategoria(t): yleinen

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

PikkurobottiSyksyllä 2016 otetaan käyttöön uudistettu opetussuunnitelma, johon sisältyy uutena opittavana asiana ohjelmointia. Valtakunnallisessa Innokas-hankkeessa ollaan jo varautumassa tulevaan muutokseen. Innokas-verkostossa ohjataan ja innostetaan opettajia, oppilaita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa hyödyntämällä.

Innokas-verkosto järjestää Tampereella 25.11.2014 Kiinnostaako koodaus ja robotiikka -tapahtuman. Tilaisuudessa kerrotaan uudesta opetussuunnitelmasta ja rohkaistaan opettajia tutustumaan ohjelmointiin ja robotiikkaan. Hauskoissa työpajoissa opettajat pääsevät tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia koodauksen ja robotiikan mahdollisuuksia. Innokas-hankekoulujen oppilaita on mukana asiantuntijoina. Pääasiassa on luovuus, innovatiivisuus ja ilo!

Koko päivän kestävä Kiinnostaako koodaus ja robotiikka -tapahtuma on Vuoreksen koululla (Rautiolanrinne 2, Tampere). Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Tampereen seudun opettajat. Toivottavaa on, että jokaiselta koululta tilaisuuteen tulee ainakin yksi opettaja. Mukaan mahtuu 80 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin, mutta merkitse päivä jo nyt kalenteriisi!

 

Lisätietoja

Innokas-hanke
Innokas-verkostoon kuuluvien hankekoulujen blogi

Kategoria(t): yleinen

Tutkimus Tampereen perusopetuksen aluejohtajajärjestelmän vaikuttavuudesta

Ida Häkkisen tutkimus kuuluu Tampereen kaupungin Selvitykset ja kehittämisraportit -julkaisusarjaan (2/2014).

Ida Häkkisen tutkimus kuuluu Tampereen kaupungin Selvitykset ja kehittämisraportit -julkaisusarjaan (2/2014).

TOP School -hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut toimia yhteistyössä yliopistojen kanssa niin että saadaan tutkimustietoa koulutuksen kehittämisen pohjaksi.

Yksi tämän yliopistoyhteistyön tuloksista on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä toukokuussa 2014 valmistunut Ida Häkkisen pro gradu -tutkielma Tampereen kaupungin perusopetuksen aluejohtajajärjestelmä.

Tutkimuksessa arvioidaan Tampereen kaupungin perusopetuksen aluejohtajajärjestelmän vaikuttavuutta. Kvalitatiivisen aineiston perusteella Häkkinen toteaa, että aluejohtajajärjestelmä on onnistunut tuomaan rehtoreille selkeän esimiehen. Aluejohtajat ovat substanssiosaajia, jotka toimivat yhteistyössä koulujen kanssa ja pyrkivät tasavertaiseen, kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja koulujen kehittämistyöhön. Parhaimmillaan aluejohtajajärjestelmä jakaa rehtoreiden työtaakkaa ja palvelee perusopetuksen hallinnon organisoitumista.

Aluejohtajajärjestelmän keskeiset kehittämiskohteet liittyvät aluejohtajien työn laajaan vastuualueeseen. Kiireen vuoksi tiedonkulku ei aina onnistu optimaalisella tavalla. Aluejohtajien keskinäisen yhteistyön sekä aluejohtajien ja rehtoreiden välisen yhteistyön toteutuminen tulisi varmistaa. Hallinnollisen päätöksenteon perusteltavuuden ja luotettavuuden takia monipuolinen yhteistyö myös tilaajan ja tuottajan kanssa on tärkeää. Tutkimuksen mukaan nämä kehittämiskohteet ovat pitkälti seurausta kaupungin organisaatiomallin moniulotteisesta muutosprosessista ja koulutuksen hallinnon uudelleenorganisoitumisesta.

Kategoria(t): yleinen

Hanke päättyy, toiminta jatkuu

Kevät 2013 037 JKTOP School -hanke päättyi 31.5.2014 EAKR-osarahoitteisena projektina. Hankkeessa aloitettu oppimisympäristöjen kehittämisen koordinointi jatkuu kuitenkin vuoden 2014 ajan Tampereen kaupungin rahoituksen turvin.

TOP Schoolin tehtävänä on nyt selvittää, millä edellytyksillä hankkeessa aloitettua toimintaa voitaisiin jatkaa myös vuoden 2014 jälkeen. Hankkeessa toteutetun arviointikyselyn sekä kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan TOP School -hanke on onnistunut tehtävässään hyvin ja se on vastannut selvään tarpeeseen. Hanke on hyödyttänyt sen toimintaan osallistuneita yhteistyökumppaneita.

Hankkeen Kohti uutta menestystä -julkaisussa esitettiin idea Tampereen kaupungin koulutuksen kehittämiskeskuksesta, joka jatkaisi ja laajentaisi TOP School -hankkeessa aloitettua hyödylliseksi osoittautunutta työtä.

Kehittämiskeskuksessa toiminnan ytimessä olisi edelleen oppimisympäristöjen kehittäminen ja muina tehtävinä koulutuksen seudullinen kehittäminen, koulutusviennin koordinointi, koulutuksen kehittämisen hankeosaamisen ja laajojen hankkeiden koordinointi, korkeakouluyhteistyön ja tutkimusten koordinointi sekä koulutuksen laadun ja arvioinnin asiantuntemus.

Vuoden 2014 jälkipuolella selvitetään toiminnan vaatimia taloudellisia ja henkilöstöresursseja ja koulutuksen kehittämiskeskuksen toimintaan mukaan mahdollisesti tulevien osapuolten tahtotilaa ja odotuksia suunnitteilla olevasta toiminnasta. Selvitettävänä on myös se mahdollisuus, että koulutuksen kehittämistoiminta laajenee Tampereen kaupungin omasta toiminnasta seudulliseksi tai jopa maakunnalliseksi toiminnaksi.

Kategoria(t): yleinen

TOP School esimerkki hyvin johdetusta kehittämishankkeesta

Tarlan arviointikertomus 2013 kansiTampereen kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Toimintavuoden 2013 aikana tarkastuslautakunta teki tarkastuskäyntejä, joissa mm. perehdyttiin strategisiin hankkeisiin.

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan Arviointikertomus vuodelta 2013 -julkaisussa käsiteltiin myös TOP School -hanketta (s. 63-64), joka on ollut yksi kaupungin strategisista hankkeista vuodesta 2012. Arvioinnin tiivistelmässä todettiin seuraavaa:

”TOP School on esimerkki hyvin johdetusta kehittämishankkeesta. Ulkopuolinen rahoitus pitää ilmiselvästi hankkeen vireänä. Hanke vastasi selvään tarpeeseen saada eri koulutusalojen toimijoita verkostoitumaan, tekemään yhdessä ja oppimaan toisiltaan.”

Kategoria(t): yleinen

Indonesialaiset kiinnostuneita tamperelaisesta koulutusosaamisesta

Indonesialaisia on yli 234 miljoonaa, ja maa on asukasmäärältään maailman neljänneksi suurin valtio. Maan väestö on hyvin nuorta, sillä 44 % indonesialaisista on alle 24-vuotiaita. Indonesia on kehittyvä talousalue, ja siellä ollaan kiinnostuneita koulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Indonesian koulujärjestelmä perustuu Hollannin siirtomaavallan aikana aloitettuun järjestelmään. 9-vuotisen kaikille pakollisen peruskoulun jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ammattioppilaitoksessa tai lukiota vastaavassa oppilaitoksessa ja edetä sieltä korkeakouluopintoihin. Indonesiassa on lukuisia yksityisiä ja valtion ylläpitämiä yliopistoja ja korkeakouluja.

Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kaupungin edustajat kävivät toukokuussa 2014 Indonesiassa esittelemässä paikalliselle yliopistoväelle sekä koulutuksen rahoittajille suomalaista koulutusjärjestelmää. Jakartassa järjestettiin 21.5.2014 World Class Education from Finland -tilaisuus, jonka avasi Suomen Indonesian suurlähettiläs Kai Sauer. Tampereen yliopiston vararehtori, professori Harri Melin kertoi seminaarin osallistujille Suomen menestystarinan agraariyhteiskunnasta koulutuksen huippumaaksi. Tampereen kaupungin edustaja, TOP Schoolin hankejohtaja Riitta Juusenaho esitteli suomalaista koulutusjärjestelmää ja Tampereen tapaa kehittää oppimisympäristöjä. Professori Eero Ropo Tampereen yliopistosta ja Head of global education Carita Prokki Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoivat puolestaan suomalaisesta opettajankoulutuksesta ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Tamperelaisdelegaatio vieraili vajaan viikon kestäneen matkansa aikana neljässä indonesialaisessa yliopistossa: Bandungin teknillisen yliopiston Jakartan kampuksella, Bakrien yliopistossa, Atma Jayan katolisessa yliopistossa sekä Pendidikan Indonesia -yliopistossa Bandungin kaupungissa. Matkaohjelman oli järjestänyt koordinaattori Mirka Gustafsson Tampereen yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksesta. Seurueen mukana oli myös First Secretary Made Priyadi Sentanajaya Indonesian Suomen suurlähetystöstä.

Hankejohtaja Riitta Juusenahon matkaraportti Indonesian-matkalta

University Pendidikan Indonesia on yksi Indonesian arvostetuimmista yliopistoista. Siellä toimii seitsemän tiedekuntaa. - Kuva Riitta Juusenaho.

University Pendidikan Indonesia on yksi Indonesian arvostetuimmista yliopistoista. Siellä toimii seitsemän tiedekuntaa, joista yksi on kasvatustieteiden tiedekunta. – Kuva Riitta Juusenaho.

Kategoria(t): yleinen

Ilmoita uudet kuudesluokkalaisesi Yrityskylään

Yrityskylä-logoTampereen Puutarhakadulla toimii Yrityskylä Pirkanmaa, joka on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa koululaiset toimivat päivän ajan roolipeliä pelaten. He työskentelevät Yrityskylässä omassa ammatissaan, saavat siitä palkkaa ja maksavat veroja, tekevät hankintoja ja käyvät äänestämässä. Yrityskylä-päivään heitä johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, jonka avulla he oppivat mm. mitä työ on ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Opetuskokonaisuuteen kuuluu myös opettajille suunnattua koulutusta.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2014-2015 Yrityskylään on käynnistynyt. Kuudesluokkalaisten opettajat ilmoittautuvat mukaan täältä: http://yrityskyla.oodles.fi/.

Opettajien tulee ensin rekisteröityä järjestelmään. Tämän jälkeen voi kirjautua sisään ja valita sopivan opettajien koulutusajankohdan. Sen jälkeen järjestelmä hyväksyy opettajan. Ilmoitus tästä tulee sähköpostiin, jonka jälkeen ilmoittautumisen voi tehdä suoraan kalenteriin. Opettajat siis valitsevat itse kalenterista heille sopivan Yrityskylä-päivän.

Lisätietoja tulevasta lukuvuodesta löytyy täältä: Yrityskylä Pirkanmaa 2014-2015.

Kategoria(t): yleinen