Ammatillisen koulutuksen projektit

Digimoto – Metsäalan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014

 • toteuttajina Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Poke, Saarijärven yksikkö  sekä Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö; OPH-rahoitteinen
 • tavoitteena on kehittää metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa simulaattoripohjaisia virtuaalioppimisympäristöjä tukemaan erilaisten oppijoiden ammattitaidon saavuttamista ja saada opiskelijoiden TVT-osaaminen vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita

Hope OSK -projekti 2013-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu; OPH-rahoitteinen
 • tavoitteena on kehittää oppilaitosten yhteydessä toimivia yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistäviä osuuskuntia pedagogisiksi oppimisympäristöiksi.

JOPE III – joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi 2013-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon koulutus Oy WinNova hallinnoija, osatoteuttaja SataEdu; OPH-rahoitteinen
 • tavoitteena on jatkaa edeltävien JoPe I ja II –projektien työtä pedagogisten ratkaisujen ja joustavien yksilöllisten opintopolkujen kehittämisessä ja mallintamisessa mm. integroimalla ammattitaitoa täydentäviä opintoja ammatillisiin tutkinnon osiin

Kestävät koulutus- ja uravalinnat 2008-2014

 • Tampereen kaupunki
 • kohderyhmänä 17-29-vuotiaat koulutussuuntautuneet nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja uravalinnoissaan
 • projektin tavoitteena on tehostaa nuorten sujuvaa siirtymistä koulutettuna työelämään

Kiltakoulut 1-2 2012-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun

Learning Bridge 2012-2014

 • hanketta hallinnoi Tredea, lukuisia yhteistyökumppaneita; ESR-rahoitusta
 • tavoitteena luoda Pirkanmaalle koulutusviennin managerointimalli

Natura EcoDomus 2013-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu; EAKR-rahoitteinen
 • tavoitteena on rakentaa ekologisen lämmöntuotannon liikuteltava oppimisympäristö, jota hyödyntävät tekniikan alojen opiskelijat ja opettajat

PedaCoach 2013-

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • tavoitteena lisätä pedagogista vuoropuhelua ja opettajien vertaistukea Tredun sisällä

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK 2009-2014

 • hankkeessa ovat mukana pääosin kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, sekä lukiot että ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • koordinaattorina Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuspalvelut
 • tavoitteena luoda yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimiskulttuuri
 • projektissa on käynnistetty maakunnanlaajuinen koordinoitu toiminta toisen asteen koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön kehittämiseksi ja sähköisen toimintakulttuurin edistämiseksi

Ponnahdus 2012-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (ent. PaO)
 • liittyy pirkanmaalaiseen, ESR-rahoitteiseen Yritteliäisyyden oppimispolku -verkostohankkeeseen
 • yksi Y-kampus-verkostohankkeen kolmesta projektista
 • Y-kampus-verkostohankkeessa vastuualueena oppimisympäristöt
 • tavoitteena alueellisella yhteistyöllä kehittää asiakas- ja työelämälähtöisiä yrittäjyyttä lisääviä oppimisympäristöjä ja -menetelmiä sekä opetussuunnitelmia ja yrittäjyyspolkuja
 • projektissa hyödynnetään 2011 päättyneessä Taitokatu-hankkeessa kehitettyjä malleja ja yrittäjyyspolkua

70-20-10 Opitaan yhdessä! 2014-

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • tavoitteena hahmottaa yhteisöllisen kehittämisen avulla sen, miten 70-20-10-mallia voidaan käyttää ja kehittää henkilöstön osaamisen varmistamisen ja kouluuksen toteuttamisen näkökulmasta
 • 70-20-10-mallilla tarkoitetaan havaintoa siitä, että ihminen omaksuu työelämässä oppimistaan asioista 70 % kokemusten avulla (työssä oppimalla, uusien haasteiden avulla ja ongelmia ratkaisemalla), 20 % vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja 10 % muodollisen koulutuksen avulla

TOP-Ohjausverkko 1-2 2013-

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • tavoitteena kehittää työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatua, opettajien ja työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista, parantaa koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä kehittää ja hyödyntää arviointimenetelmiä

Yxi Luukku Tuloskuntoon II-vaihe 2013-2014

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, projektin hallinnoijana Sastamalan koulutuskuntayhtymä
 • tavoitteena yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen