Esiopetuksen projektit

Esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojekti 2011-2014

  • tavoitteena esi- ja alkuopetusikäisten lasten yksilöllisten erojen parempi huomioon ottaminen siten, että lapsi voi siirtyä joustavasti esiopetuksesta kouluun