Korkeakoulujen projektit

Aktiiviset oppimistilat – moniaistisen vuorovaikutusteknologian soveltaminen oppimiseen 2012-2014

 • Tampereen yliopisto
 • Tekesin Oppimisratkaisut-tutkimusohjelman hanke

Kohti inkluusiota 2012-2014

 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • koulutushanke, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää ammatillisen toisen asteen koulutuksen henkilöstön valmiuksia edistää inkluusiota omassa työtehtävässä, työyhteisössä sekä yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa

Mediapolis 2013-2014

 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Yle, Technopolis, Tampereen kaupunki
 • tavoitteena saada Mediapoliksesta kansainvälisesti merkittävä mediakampus, jossa luova ala ja teknologia yhdistyvät

Musiikkiteknologian verkkosivusto 2011-2014

 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen konservatorio, Sibelius-Akatemia, Opetushallitus
 • hankkeessa toteutetaan avoin, maksuton, valtakunnallinen musiikkiteknologian verkkosivusto mm. peruskoulujen, lukioiden ja musiikkioppilaitosten opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön

Osaava Verme 4 2013-2014

 • Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOKK
 • liittyy valtakunnalliseen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimaan Osaava Verme -kehittämishankkeeseen
 • hankkeessa tuetaan nuorten/uusien opettajien työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä vertaisryhmämentoroinnin avulla

PROFICOM: Profiling Learning Progression in CLIL Environments through Computer Simulations 2012-2014

 • toteuttajina Turun normaalikoulu, Tampereen kaupungin perusopetuksen tuotantoyksikkö ja Tampereen yliopiston RULE-yksikkö
 • kieli- ja kulttuuritietojen sekä -taitojen omaksuminen ja opetuksen tukeminen yli oppiainerajojen elokuvapohjaisten, peli- ja seikkailuelementtejä sisältävien tietokonesimulaatiosovellusten avulla sekä oppimissuoritusten dokumentoinnin ja arvioinnin laadunvarmistus, helpottaminen ja yksilöllisyyden tukeminen

Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) 2011-2014

 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • tavoitteena opinnoissaan keskimääräisesti hitaammin etenevien oppijoiden tukeminen riittävän varhain, jotta opinnot etenevät sujuvasti ja läpäisyaste on parempi