Perusopetuksen projektit

Esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojekti 2011-2014

 • esi- ja perusopetus
 • tavoitteena esi- ja alkuopetusikäisten lasten yksilöllisten erojen parempi huomioon ottaminen siten, että lapsi voi siirtyä joustavasti esiopetuksesta kouluun

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä (Dinno) 2012-2014

 • Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Työterveyslaitos, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Opinpaja Oy; TEKESin rahoittama
 • dialogisen johtamisen tutkimusohjelman tarkoituksena on selvittää, miten dialogisuudella voidaan edistää työorganisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä hanke on yksi TEKESin Työelämäinnovaatiot-aktivointihankkeessa rahoitetuista julkisen tutkimuksen ohjelmista

FIS-STEPS Finnish International Schools – Sharing Tools for English Public Schools 3 2013-2014

 • Tampereen kaupunki/perusopetus, Espoo, Kuopio, Vantaa, Turun yliopisto/kansainvälinen koulu; OPH:n rahoittama
 • FIS-STEPS 1:n ja 2:n jatkohanke; hankkeessa mallinnetaan valtakunnallisesti kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiva ja niitä hyödyntävä vieraskielisen opetuksen perusopetuksen opetussuunnitelman runko suomalaisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, hyödynnetään sitä koulujen omien opetussuunnitelmien laadinnassa ja koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä, löydetään ja kehitetään vieraskieliseen opetukseen soveltuvia sähköisiä ja painettuja oppimateriaaleja sekä tarjotaan täydennyskoulutusta CLIL-opettajille (CLIL = Content and Language Integrated Learning)
 • FIS-STEPS blogi

Hypa-projekti/Takahuhti 2013-2014

 • perusopetus
 • Takahuhdin koululla toteutettavan projektin tavoitteena on ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä ja lisätä vanhempien osallisuutta lasten ja nuorten elämässä

KiVa koulu -hanke 2009-

 • perusopetus
 • tamperelaisia kouluja on mukana KiVa koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on koulukiusaamisen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen

Liikkuva koulu

 • perusopetus, varhaiskasvatus; yhteistyötä Varalan Urheiluopiston, UKK-instituutin ja Hämeen Liikunta ja Urheilu HLU:n kanssa
 • tavoitteena parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä
 • osa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa

Lähivoimala – osallisuus ja yhteisöllisyys alueen voimavaraksi 2013-2014

 • Tampereen kaupunki/varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisopalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kirjastopalvelut sekä lasten kulttuuripalvelut; Mannerheimin Lastensuojeluliitto, vanhempainyhdistykset, omakotiyhdistykset, seurakunta sekä yksityiset palveluntuottajat
 • projektin tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta alueen palveluiden kehittäminen, asiakkaiden osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa sekä kaupungin toimitilojen innovatiivinen ja tarkoituksenmukainen käyttö

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä 2009-

POP kiinaa 2013-2014

 • Tampereen kaupunki/perusopetus, lukiokoulutus
 • projektin paikallinen päätavoite on vakiinnuttaa kiinan kieli osaksi Tampereen kaupungin perusopetuksen A-kielten valikoimaa
 • kansallinen tavoite on käynnistää kiinan kielen opettamisesta tai kiinan kielestä kiinnostuneiden perusopetuksen toimijoiden verkosto

PROFICOM: Profiling Learning Progression in CLIL Environments through Computer Simulations 2012-2014

 • toteuttajina Turun normaalikoulu, Tampereen kaupungin perusopetuksen tuotantoyksikkö ja Tampereen yliopiston RULE-yksikkö
 • kieli- ja kulttuuritietojen sekä -taitojen omaksuminen ja opetuksen tukeminen yli oppiainerajojen elokuvapohjaisten, peli- ja seikkailuelementtejä sisältävien tietokonesimulaatiosovellusten avulla sekä oppimissuoritusten dokumentoinnin ja arvioinnin laadunvarmistus, helpottaminen ja yksilöllisyyden tukeminen

Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen 2013-2014

 • päivähoito ja perusopetus
 • OPH-rahoitteisen projektin tavoitteena on edistää romanioppilaiden oppimismahdollisuuksia sekä siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle

Silta-Lisä -hanke, pajakoulu ja nivelvaihevalmennus 2013-2014

 • Tampereen kaupunki/perusopetus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Silta-Valmennusyhdistys ry
 • tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tukeminen siirtymässä perusopetuksesta toisen asteen opintoihin

”Älä o tumput suarana” -lasten ja nuorten palvelujen pilottihanke 2013-2015

 • Tampereen kaupunki/varhaiskasvatus ja perusopetus, Silta-Valmennusyhdistys ry, SOSPRO Oy
 • tavoitteena on nuorten aktiivisuuden ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluosallisuuden lisääminen