Ohjausryhmä

TOP School -hankkeen ohjausryhmässä on Tampereen kaupungin, EAKR-rahoittajan, elinkeinoelämän, yliopistojen sekä alueella toimivien muiden koulutuksen tarjoajien edustajia.

Ohjausryhmän tehtävät:

  • seuraa hankesuunnitelman toteutumista
  • ohjaa projektin toimintaa hankepäätöksen mukaisesti
  • käsittelee mahdolliset hankesuunnitelman muutokset
  • tukee hankkeen itsearviointia
  • tiedottaa hankkeesta ja hankkeen tuloksista mm. omissa organisaatioissaan
  • edistää hankkeen tulosten valtavirtaistamista laajempaan käyttöön
  • tukee hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista osaksi ns. normaalia toimintaa
  • käsittelee projektin väli- ja loppuraportit sekä maksatushakemukset

Ohjausryhmän jäsenet ja muut edustajat:

Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki (pj.)
Henna-Riikka Ahvenjärvi, kouluttaja, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Kari Hakari, tilaajajohtaja, Tampereen kaupunki
Riitta Juusenaho, hankejohtaja, Tampereen kaupunki
Kristiina Järvelä, tuotantojohtaja, Tampereen kaupunki
Päivi Karttunen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Helena Koskinen, rehtori, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Reijo Kupiainen, professori, Tampereen yliopisto TaY
Johanna Kurela, projektisihteeri, Tampereen kaupunki (siht.)
Mika Lahtinen, koulutusalajohtaja, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Maria Päivänen, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki
Tuija Rajala, rahoitustarkastaja, Pirkanmaan liitto
Jorma Suonio, tuotantojohtaja, Tampereen kaupunki
Mika Valden, professori, Tampereen teknillinen yliopisto TTY
Johanna Vihinen, aluekoordinaattori, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Jarmo Viteli, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto TaY

Muistio nro 1, 6.9.2011
Muistio nro 2, 30.11.2011
Muistio nro 3, 25.1.2012
Muistio nro 4, 16.4.2012
Muistio nro 5, 29.8.2012
Muistio nro 6, 15.11.2012
Muistio nro 7, 16.1.2013
Muistio nro 8, 15.4.2013
Muistio nro 9, 23.8.2013
Muistio nro 10, 16.12.2013
Muistio nro 11, 23.-28.1.2014
Muistio nro 12, 16.4.2014