Lukiokoulutuksen projektit

Kestävät koulutus- ja uravalinnat 2008-2014

  • Tampereen kaupunki
  • kohderyhmänä 17-29-vuotiaat koulutussuuntautuneet nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja uravalinnoissaan
  • projektin tavoitteena on tehostaa nuorten sujuvaa siirtymistä koulutettuna työelämään

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK 2009-2014

  • hankkeessa ovat mukana pääosin kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, sekä lukiot että ammatillisen koulutuksen järjestäjät
  • koordinaattorina Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuspalvelut
  • tavoitteena luoda yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimiskulttuuri
  • projektissa on käynnistetty maakunnanlaajuinen koordinoitu toiminta toisen asteen koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön kehittämiseksi ja sähköisen toimintakulttuurin edistämiseksi

POLKKA – perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyyssivusto 2012-2013

  • Tampereen kaupunki, Ulvilan kaupunki; OPH-rahoitteinen
  • tavoitteena vuosina 2010-2012 toteutettujen kansainvälistymisen koordinaatiohankkeiden lopputuotoksena syntyneen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallisen kansainvälisyyssivuston ylläpito ja jatkokehittäminen

ProfiLang-UP – tietokonesimulaatiot ja verkkopohjaiset arviointimenetelmät lukion kieltenopetuksessa 2013-2015

  • Tampereen kaupungin lukio-opetus, OPH-rahoitteinen